Parodontológia

Ponúkame liečbu:

  1. parodontitíd

  2. obnažených krčkov a koreňov

  3. slizničných ťahov (uzdičiek) aj pomocou lasera

  4. prehlbovanie vestibula