Preventívny program pre školy

Preventívny a vzdelávací program pre školu a materskú školu

V rámci programu Október mesiac zdravých zubov robíme prednášky a názorné ukážky pre deti o správnom čistení zúbkov a hygienických návykoch.

Prevenciu a starostlivosť o deti pokladáme za obzvlášť dôležitú!!! Je treba si uvedomiť, že deti si už od malička budujú hygienické návyky a tým dávajú základ pre zdravý chrup v dospelosti. Od šiestich rokov /niekomu aj skôr/začínajú rásť stále zuby, ktoré majú vydržať celý život. Je veľkou chybou keď rodičia prídu k zubnému lekárovi prvýkrát až keď začnú zuby bolieť, vo väčšine prípadov sa to odrazí na spolupráci s dieťaťom. K deťom pristupujeme obzvlášť pozorne s dôrazom na prevenciu, vysoko špičkové materiály používame aj na fluoridáciu, ktorá sa u deti robí 2x ročne po ukončení sanácie, je hradená v rámci verejného zdravotného poistenia.