Estetické fazety

Perfect Dent | Košice

simulacia1

uzatváranie medzier medzi zubami


SAMSUNG CSC

4 fazety na predných zuboch